Hirsitalo – ekologinen ja terveellinen vaihtoehto asua

Julkaistu 6.11.2013 kirjoittajalta admin

hirsitaloTalon rakennusmateriaalia valittaessa usein tulee keskityttyä vain hintaan ja rakentamiseen käytettävän ajan määrään. Omaa kotia rakentaessa kannattaa huomioida myös asumiseen vaikuttavat seikat kuten ilmankosteus ja lämmityskustannukset. Suomessa perinteisesti rakennusmateriaalina on käytetty hirttä. Hirsi on luonnollisesti hengittävä ja kestävä runkomateriaalivaihtoehto.

Hirsitalo on perinteinen puurunkoinen talo. Hirsitalon kantavat rakenteet valmistetaan hirrestä. Perinteisesti hirrellä tarkoitetaan kokopuusta valmistettavaa rakennusmateriaalia, mutta nykyään on myös käytössä lamellihirttä. Lamellihirsi valmistetaan liimaamalla kaksi tai useampaa puista lamellia yhteen. Hirsitalot ovat suosittuja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa ja Venäjällä, koska näillä alueilla kasvaa runsaasti hirren materiaalina käytettävää pitkää ja suoraa havupuuta. Suomessa valmistettuun hirsitaloon on yleensä käytetty mäntyä.

Erilaiset hirsirakennukset

Hirsi materiaalina mahdollistaa erilaisten rakennusten valmistamisen. Yleensä hirttä käytetään rakennusmateriaalina loma-asunnoissa ja omakotitaloissa. Hirsirakennuksissa käytettävät hirret voidaan jakaa neljään ryhmään niiden valmistustavan ja käyttötarkoituksen perusteella: pyöröhirsi, pelkkahirsi, kelohirsi ja lamellihirsi.

Loma-asunnoissa käytettävä hirsi on usein pyöröhirttä. Pöyröhirrestä saadaan rakennettua tukeva hirsitalo ja pyöröhirret tuovat hirsitaloon perinteisen näköisen ulkokuoren.

Pelkkahirrestä rakennetaan ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettuja hirsitaloja. Pelkkahirsi on tasaseivuiseksi muotoiltu hirsi. Pelkkahirttä käytetään usein tiiviiksi rakennettaviin hirsitaloihin. Tasasivuiseksi muotoillusta hirrestä saadaan rakennettua lyhytnurkkaisia hirsitaloja kun taas pyöröhirrestä rakennetuissa hirsitaloissa hirret ylittävät pituudeltaan ristikkäisen seinän.

Kelohirrestä rakennettuja hirsitaloja näkee yleensä Lapissa. Kelohirrellä tarkoitetaan kelottuneesta männystä valmistettua hirttä. Kelo on sisältä punertava ja pinnaltaan kauniin harmaantunut hirsi. Kelohirrestä rakennetut hirsitalot ovat ulkonäöltään yksilöllisiä ja luonnonmukaisia.
Lamellihirsi on lähes vääntymätön ja halkeilematon hirsi. Lamellihirsi on modernein hirsivaihtoehto. Lamellihirren valmistusmenetelmä on tehostunut huomattavasti ja sen hinta on laskenut lähelle perinteisesti valmistettujen hirsien hintaa.

Miksi valita hirsitalo?

Valittaessa eri runkomateriaaleja, hirsitalo erottuu edukseen perinteisyyden, kestävyyden ja ekologisuuden puolesta. Vankka ja tukevarakenteinen hirsitalo sopii hyvin suomalaiseen luontoon ja pelkkahirrestä rakennetut hirsitalot kelpuutetaan myös joidenkin taajamien asemakaava-alueille. Vanhimmat puurakenteiset talot suomessa ovat juuri hirsitaloja. Tämä kertoo rakennusmateriaalin kestävyydestä. Hirsitalo on myös ekologinen rakennusmuoto. Materiaalit löytyvät läheltä eikä niiden käsittely vaadi ympäristöltä niin paljoa verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin.

Hirsitalo hengittää. Talon materiaalina käytetty hirsi hengittää luonnonmukaisesti ja tasaa huonekosteutta. Tästä syystä huoneilma ei ole missään vaiheessa liian kuiva eikä liian kostea. Hirsitalon hengittävyys on ylivertaista verrattuna muihin rakennuksen rungossa käytettäviin materiaaleihin. Hirsitalo on terveellinen vaihtoehto.

Kommentoi