Osaomistusasunto ja asumisoikeusasunto vaihtoehtoina

Julkaistu 3.4.2012 kirjoittajalta admin

Olen tasapainotellut moneen otteeseen vuokra-asumisen ja omistusasumisen välillä. Vuokra-asuminen tuntuu vaivattomalta, mutta toisaalta hyvään omistusasuntoon sitoutuisin mielihyvin pidemmäksi aikaa. On tosiaan vaikea valita, mikä olisi itselle sopivin asumismuoto. Tällöin en heti muistanut, että suomalaisessa asumisjärjestelmässä on olemassa muitakin vaihtoehtoja. Tällaisia ovat esimerkiksi asumusoikeusasunto ja osaomistusasunto.

Asumisoikeusasunto Suomessa on asumismuoto, jossa asukas omistaa asumisoikeuden rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon. Kiinteistö voi olla myös asukasyhdistyksen omistama, joskin Suomessa näitä on vain muutamia. Asukas maksaa sisäänmuuttaessaan yhtiölle kertaalleen isompana könttänä asumisoikeusmaksun. Asumisoikeusasunnossa asuva maksaa vuokran sijaan kuukausittain käyttövastiketta. Poismuuttaessa asukkaalle palautetaan asumisoikeusmaksu rakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisesti korjattuna. Asukas ei voi lunastaa asuntoa omakseen. Asumisoikeus perustuu lakiin, toisin kuin samantyyppinen asunnon osaomistusjärjestelmä.

Osaomistusasunto on nimensä mukaisesti asumismuoto, jossa asukas on lunastanut rakennuttajalta asunnon käyttöönsä tietyllä osuudella asunnon hankintahinnasta. Tyypillisesti tämä osuus on 20-30 prosenttia asunnon kokonaisesta hankintahinnasta. Asunnon hankintahinta on rakennuttajan vapaasti päätettävissä. Asukas asuu siis aluksi vuokralla, jonka jälkeen asunto on mahdollista lunastaa omaksi. Joissakin tapauksissa asukkaan on myös mahdollista jatkaa vuokralla asumista senkin jälkeen kun asunto olisi ollut mahdollista lunastaa omaksi. Näin osaomistusasunnon hankkija ei joudu sitoutumaan vuokra- eikä omistusasumiseen. Hän saa päättää asian silloin, kun itselle tilanne on sopiva.

Koko järjestelmä osaomistusasuntojen suhteen on määritelty laissa ainoastaan valtion korkotuella rakennettavien asuntojen osalta. Jos talo ei ole korkotukitalo, niin ehdot perustuvat asukkaan ja rakennuttajayhtiön keskinäiseen sopimukseen. Tämän vuoksi myös osaomistusasumisen muodot ja rahoituksen yksityiskohdat vaihtelevat suuresti rakennuttajayhtiöstä riippuen. Myös kunnossapidon vastuurajat määräytyvät asukkaan ja rakennuttayhtiön sopimuksen mukaan.

Asukkaan lunastettua asunnon itselleen vastuu sen hallinnosta ja kunnossapidosta määräytyy kuten muissakin asunto-osakeyhtiöissä. Osaomistuksessa asiakas ostaa osakkeista hankintahintaa vastaavan vähemmistöosuuden ja rakennuttajalle jää enemmistöosuus. Asumisaikana maksetaan käyttövastikkeen lisäksi rahoitusvastiketta, jolla lyhennetään asuntokohtaista lainaa.

Valtion tuella rakennutetaan noin kymmenen prosenttia osaomistusasunnoista. Valtion myöntämän korkotuen vuoksi osaomistusasunnon hakijoita velvoittaa omaisuusrajat. Osaomistusosuuden haltija voi myydä osuutensa eteenpäin koska tahansa. Viimeistään 20 vuoden kuluttua talon valmistumisesta osaomistusasunnon haltija voi halutessaan lunastaa asunnon kokonaan itselleen alkuperäiseen hankintahintaan.

 

Kommentoi